Wsparcie europejskie na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis przedsiębwzięć, które mają przyznaną pomoc finansową w przyszłym roku:

Kompleksowe zoptymalizowanie procesów biznesowych dotyczących handlu artykułami i usługami poligraficznymi dzięki wdrożeniu w pełni nowatorskiego systemu telekomunikacyjnego B2B

Uproszczenie procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego modelu typu B2B

Kompletne zaprojektowanie e-usługi AccoWorkers - narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.

Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Kompletne stworzenie procesu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą AGNIESZKA SKRZYPCZYK LEOS-DATABASE MARKETING a jej partnerami biznesowymi

DEAL MARKET innowacyjna platforma służąca do kojarzenia przedsiębiorstw MSP poprzez w pełni zautomatyzowane tworzenie i przeprowadzanie rozbudowanych zapytań informacyjnych.

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r.

IEON (Teleinformatyczny Edukacja Osób Niepełnosprawnych) to usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: osób niepełnosprawnych|Integracja BCC Sp z o.o. oraz wybranych partnerów w celu optymalizacji procesów biznesowych po przez opracowanie nowego procesu integrującego NewOffice

Integracja systemów księgowo-finansowych celem elektronicznej wymiany danych i zautomatyzowania przesyłania informacji między biurem rachunkowym i klientami przez zaimplementowanie od a do Z rozwiązania klasy B2B.

ISIVI - pierwszy inteligentny portal pracy i rozwoju osobistego, umożliwiający łatwe i skuteczne dopasowywanie i łączenie ze sobą poszukujących zatrudnienia z pracodawcami, zmniejszając lukę informacyjną na rynku pracy.

MobilnaNauka - opracowanie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu mobilnego.

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepu drożdży i sposobu uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Optymalizacja rynku usług projektowych na internetowej platformie umożliwiającej przedsiębiorcom wyszukiwanie projektantów oraz budowę zespołów projektowych.

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teletelekomunikacyjnych

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa KGPN Sp.z o.o. poprzez zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy

Rozwój Studio55 Sp.J. poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami zdalnymi oraz automatyzację procesów B2B

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Opracowanie i wdrożenie niezależnych systemów wspierających zarządzanie osobami realizującymi projekty merchandisingowe (kompatybilne z istniejącymi systemami)

Stworzenie calkowicie nowatorskiej e-usługi w obszarze budowania, udostępniania i prezentowania trójwymiarowych (3D) i interaktywnych wizualizacji przy użyciu jedynie przeglądarki www.

Opracowanie mobilnego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com

Wdrożenie mobilnej platformy dla podróżujących, wykorzystującej geolokalizację, udostępniającej informacje tworzone przez użytkowników w czasie rzeczywistym.

Opracowanie pierwszej na polskim rynku e-usługi do kompleksowego zarządzania zadaniami w zakresie ochrony własności przemysłowej przez rzeczników patentowych i przedsiębiorstwa.|Stworzenie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej. Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń.

Wdrożenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi.

Utworzenie informatyczno-biometrycznego systemu zintegoowanej sprzedaży w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć biznesowych na terenie województwa pomorskiego.

Uzyskanie ochrony prawnejw Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej

Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP pod numerem  P 388558

Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z zleceniodawcami i dostawcami w zakresie organizacji realizacji projektów event marketing oraz ambient marketing.

Wdrożenie elektronicznego procesu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego systemu B2B opartego o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy dostawcami i odbiorcami korporacji Handlowo- Usługowego Mat Instal Karol Kluczewski

Wdrożenie mobilnego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw, oraz integracji modelu handlowego z systemem finansowo-księgowym w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.|Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu informatycznego zintegoowanego z platformą B2B w firmie Extradach podstawą automatyzacji wymiany informacji z Partnerami biznesowymi.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność świadczonych usług kadrowo-płacowych przez PKF Accounting Sp. z o.o. poprzez automatyzację zachodzących procesów biznesowych oraz wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy w ramach funkcjonującego centrum usług wspólnych poprzez automatyzację wymiany danych i informacji.

Wdrożenie rozwiązania zdalnego typu B2B integrującego systemy zarządzania Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych w zakresie dostarczania usług telewizyjnych.

Zaimplementowanie od podstaw modelu IT B2B w przedsiębiorstwie Blue Technology i jego integracja z systemami przedsiębiorstw pośredniczących w sprzedaży między Wnioskodawcą a klientami indywidualnymi.

Zaimplementowanie od podstaw w przedsiębiorstwie Transport Spedycja Grabowski procesu telekomunikacyjnego B2B, umożliwiającego automatyzację modeli biznesowych i wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą i jego 3 partnerami.

Wdrożeniu innowacyjnego modelu klasy B2B, wspomagającego współpracę między Leadgenerator.pl Sp. z o.o. a partnerami działającymi w branży marketingu zdalnego.

Wsparcie na pozyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowana przy pomocy komputera metoda na tworzenie struktur bazodanowych bez konieczności znajomości funkcjonowania relacyjnego systemu bazodanowego”

Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania w pełni nowatorskiego regeneratora wibracyjnego

Zgłoszenie międzynarodowej ochrony autorskiejwynalazku Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu w 7 wybranych krajów świta poprzez procedurę międzynarodową Układu o Współpracy Patentowej (PCT): Rosja, Brazylia, Meksyk, Kanada, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska.Tagi: