Darmowe szkolenia dla organizacji niedochodowych

admin 05.06.2018

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Mimo, że organizacje społeczne i charytatywne organizują często wartościowe projekty i rekrutują do nich pełnych energii działaczy, to doskwiera im brak eksperckiego warsztatu dotyczącego zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe najczęściej nie posiadają odpowiedniego budżetu.

Coachowie z Fundacji Training Projects postanowili wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Przedstawicieli działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na bezpłatne kursy z kilku dziedzin związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą złożyć podanie o wsparcie pisząc na adres [email protected] 

Przesyłać wnioski mogą działające oficjalnie instytucje, jak i pojedynczy działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednak beneficjenci winni znaleźć miejsce prowadzenia warsztatu – np. lokalna szkoła czy okoliczny dom kultury. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

zarządzanie projektem w jednostkach niedochodowych

kierowanie zespołem działaczy społecznych – postawa lidera

współpraca i efektywność grupy

rozwiązywanie problemów społecznych

jak pozyskać sponsora i darczyńcę

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

zarządzanie czasem w organizacji niedochodowej

zarządzanie przez cele 

szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Akcja Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski przesyłać można bezterminowo. Jednak szkoleniowcy nie obiecują pomocy szkoleniowej każdej zainteresowanej organizacji. Kryterium jest ilość dostępnych w danym kwartale miejsc a także jakość aplikacji. 

- Zależy nam by wolontariusze byli równie profesjonalni jak menedżerowie w biznesie – wyjaśnia Gerard Sigmundzik, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy kampanie będą coraz bardziej profesjonalne, nawet w małych i amatorskich organizacjach. W takich miejscach pomoc doradcza i nauka są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Chcemy choć spróbować trochę to zmienić.  Tagi: