Biznes charytatywnie

admin 05.06.2018

Razem z Fundacją Training Projects namawiamy do wzięcia udziału w programie „Przedsiębiorcy wspierają wolontariat”. W ramach realizowanego projektu pracownicy polskich przedsiębiorstw mają niecodzienną szansę otrzymać bezpłatne kursy zawodowe – jako nagrodę w rewanżu za świadczoną dobroczynność. Do tej pory kursy rozlosowano wśród ośmiu spółek – co miesiąc wylosowywana będzie kolejna nagroda. Serdecznie zapraszamy. Laureat ma prawo wybrać lokalizację spotkania, najepszą dla swoich ludzi datę, a co najważniejsze - tematykę kursu. Paleta opcji jest spora: od dziedzin społeczno – socjologicznych, przez przywództwo i motywowanie albo szkolenia dla sprzedawców, po gry symulacyjne i strategiczne.

Jak na razie z proponowanej pomocy skorzystali: Stowarzyszenie Aperto, Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o., Euro Silesia Sp. z. o.o., Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Nagrodzone projekty: SISC – Senior Intergenerational Social Capital, Buduj z nami swoją przyszłość, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie małopolskim, Kształcenie ustawiczne szansą osób w wieku powyżej 45 lat na nabycie nowych lub podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, Wspieranie rozwoju pracownika +45 poprzez nabycie kwalifikacji kadrowo-płacowych

Szkolenia dla beneficjentów w naszym programie organizujemy w ośrodkach konferencyjnych, które zaoferowały bezpłatne goszczenie wolontariuszy. Zielony Bór w Tuszowie Dolnej i Diamentowy Kasztel w Krapkowicach.

Naszym partnerem w zakresie wolontariatu pracowniczego jest agencja szkoleniowa Instytyt Socjologii Pracy z Krakowa. Są oni fachowcami w dziedzinie gier menedżerskich, spotkań integracyjnych i wybranych treningów z zakresu zarządzania. W konsorcjum proponujemy naszym klientom poniższe narzędzia:

- Zaawansowane symulacje szkoleniowe z obszaru zarządzania projektem, zarządzania makroekonomicznego, finansów dla niefinansistów, efektywności osobistej, LEAN manufacturing i rozwiązywania problemów

- wydarzenia integracyjny o intensywnie szkoleniowym odcieniu – scenariusze rozwijające kompetencje z dziedziny budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, motywowania pracowników czy kształtowania relacji międzyludzkich.

- Warsztaty z zarządzania z następującej tematyki: budowanie zespołów międzynarodowych, myślenie strategiczne, wdrażanie zmian organizacyjnych, przywództwo, motywowanie, kreatywne myślenie, oraz problematyka sprzedażowa

Jako współpracownik tej instytucji oferujęmy rabat na wszystkie opisane tutaj programy – 15procent dla każdego kto powoła się na nas. Ponadto dla każdego z klientów przygotujemy na życzenie mentoring wspierający wdrażanie efektów szkolenia.


Tagi: